GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
17 marca 2012 r.

Linia
Kierownik wycieczki: Jan Kantor
Pogoda: wiosenna

Świętokrzyska Puszcza

Góry Świętokrzyskie - masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Obok Sudetów jedno z najstarszych pasm górskich w Polsce. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze. Góry Świętokrzyskie wypiętrzyły się w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych na granicy syluru i dewonu. Następnie zostały odmłodzone w czasie orogenezy hercyńskiej (dolny karbon) i ponownie podczas orogenezy alpejskiej.
Charakterystyczne dla krajobrazu najwyższych partii Gór Świętokrzyskich są strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi. Na ich terenie wytyczono Świętokrzyski Park Narodowy.

Zamek w Chęcinach

Gospodarczym i turystycznym centrum regionu są Kielce. Do ważniejszych ośrodków turystycznych należą Święta Katarzyna i Nowa Słupia. W przeszłości na terenie Gór Świętokrzyskich znajdowały się ośrodki górnictwa rud żelaza, ołowiu i miedzi. Budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich jest bardzo zróżnicowana. Pasmo główne w skład którego wchodzą m.in. Łysogóry zbudowane jest z najstarszych skał kambryjskich. Podobnie dno Doliny Chęcińskiej oraz południowe pasmo wzniesień ciągnące się od Pasma Zgórskiego po Wygiełzowskie.

Wapienne skały na szczycie Miedzianki

Z okresu ordowiku oraz syluru pochodzą osady (łupki szarogłazowe dla syluru) z których zbudowane jest m.in. dno Doliny Wilkowskiej. Pasma Chęcińskie i Zelejowskie znajdujące się w okolicach Chęcin zbudowane są z osadów dewońskich. Z tego okresu pochodzą również dolomitowe otoczaki spojone kalcytowym matriksem, z których zbudowane są cechsztyńskie zlepieńce zygmuntowskie wydobywane w kamieniołomach na Czerwonej Górze w Paśmie Bolechowickim, oraz bardzo efektowne odsłonięcie wapieni w wyrobisku skalnym na Kadzielni. Karbon reprezentowany jest przez łupki krzemionkowe, których wychodnie można znaleźć w polu przy zachodniej ścianie kamieniołomu Kowala, w kamieniołomie Ostrówka - w pobliżu Gałęzic. Permskie pochodzenie mają wyżej wspomniane zlepieńce.

Z osadów jurajskich zbudowane są Grzywy Korzeczkowskie oraz Grząby Bolmińskie. Utwory kredowe spotykane są w zasadzie tylko na obrzeżach Gór Świętokrzyskich.
Z okresu trzeciorzędu i czwartorzędu pochodzą utwory powstałe w wyniku erozji masywu Gór Świętokrzyskich, a także less nawiany przez wiatr.

Linia

Relacja Doroty i Marka Szala

Królewska warownia w Chęcinach
Zanim powstały pierwsze wielkie piece...
Łysa Góra czarownic, słowiańskich bóstw i chrześcijańskich pielgrzymek
Linia

Trasa górska:

Góry Świętokrzyskie - 17.03.2012

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
17.03.2012 Chęciny - Zamkowa (zamek w Chęcinach) Ł.02 1 Tak
17.03.2012 Zamek w Chęcinach - Chęciny Ł.02 1 Tak
17.03.2012 Nowa Słupia - Łysiec (Św. Krzyż) Ł.05 6 Tak
17.03.2012 Łysiec (Św. Krzyż) - Przełęcz Hucka Ł.05 2 Tak
  RAZEM 10  
Linia
Relacja fotograficzna - Olga Płaszczewska
Relacja fotograficzna - Ala Obrzut
Relacja fotograficzna - Ela Czader
Relacja fotograficzna - Klub WIERCH
Linia

Powrót
copyright