kontur (2 kB)

Książeczka GOT

Wzór wypełnienia książeczki GOT
z imprez odbytych w 2018 roku.

Linia

-

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczki Nr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg reg.
GOT
Czy
przodownik
był obecny
        Tak
RAZEM    

Linia
Powrót
kontur (2 kB)
copyright